Alleen een "groene revolutie' kan wereldwijde milieuramp afwenden

WASHINGTON, 13 JAN. Het milieu bevindt zich wereldwijd in een dusdanig slechte staat dat alleen een “groene revolutie” een ramp kan afwenden. Dat zegt het Amerikaanse Worldwatch Institute in zijn zaterdag gepubliceerde jaarverslag.

Volgens voorzitter Lester Brown is het wereldmilieu de afgelopen twintig jaar in alle opzichten verslechterd, “ondanks het invoeren van milieuwetgeving in bijna 115 landen”. Volgens Brown, in een toelichting op het rapport, is aangetoond dat kleinschalige benaderingen voor milieuherstel niet werken.

De deplorabele toestand van het milieu is een gevaar voor de volksgezondheid, vertraagt de toename van de voedselproduktie en heeft de economische groei in tientallen landen in zijn tegendeel doen verkeren, zo zei Brown, die zijn hoop heeft gevestigd op een groene revolutie. “Wanneer deze revolutie slaagt, zal ze in dezelfde orde van grootte zijn als de agrarische en de industriële revolutie en de geschiedenis ingaan als een van de grote economische en sociale transformaties in de geschiedenis van de mensheid.”

Worldwatch noemt het heffen van een energiebelasting van tien dollar per vat olie, een voorstel dat is gedaan door de Europese Gemeenschap, als een van de noodzakelijke maatregelen.

In "State of the World 1992' geeft het onderzoeksinstituut een opsomming van negatieve ontwikkelingen en komt daarbij onder meer tot de volgend punten: De levensbeschermende ozonlaag rondom de aarde neemt op het noordelijke halfrond, waar verreweg het grootste deel van de wereldbevolking woont, twee maal zo snel af als een aantal jaren geleden nog werd geschat; het niveau van kooldioxyde, dat in belangrijke mate verantwoordelijk is voor het vernietigen van ozon, stijgt sterk; Driekwart van de vogels op aarde wordt bedreigd, soorten staan op uitsterven; De wereldbevolking neemt elk jaar met 92 miljoen mensen toe; de groei van de voedselproduktie loopt hier bij achter; Een Amerikaanse medisch tijdschrift heeft geconcludeerd dat in Los Angeles duizenden kinderen al op tienjarige leeftijd blijvende schade aan hun longen hebben opgelopen door luchtverontreiniging. “Wanneer dat in Los Angeles wordt vastgesteld, wat moeten we dan wel denken van Mexico-Stad en Bangkok, waar de vervuiling nog vele malen erger is”, aldus het commentaar van Lester Brown; 300.000 mensen worden behandeld voor stralingsziekte ten gevolge van nucleaire ongelukken die zich de afgelopen tientallen jaren in de voormalige Sovjet-Unie hebben voorgedaan. (AP, Reuter)