Albanezen in Macedonië houden eigen referendum

LJUBLJANA, 13 JAN. In Macedonië heeft de Albanese minderheid dit weekeinde massaal deelgenomen aan een referendum over de politieke en culturele autonomie binnen Macedonië.

De Macedonische autoriteiten hebben het referendum als “illegaal” veroordeeld, maar het niet verboden.

Het organisatiecomité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van Albanese partijen en culturele organisaties, maakte gisteren bekend dat 97 procent van de Albanezen hun stem heeft uitgebracht. Aangenomen wordt dat een ruime meerderheid van de Albanezen zich zal uitspreken voor autonomie.

Hoewel het parlement vrijdag tijdens een spoedzitting het referendum “in strijd met de grondwet” noemde, werd het niet verboden. De politie sloot twee stembureaus, in Ohrid en Debar, omdat voor de inrichting ervan geen toestemming zou zijn gevraagd. In het Macedonische parlement was vrijdag te horen dat “het referendum is georganiseerd vanuit Tirana en Pristina (de hoofdstad van Kosovo, red.) met als enige doel een Groot-Albanië te vormen”. De Albanese leiders zeiden echter dat de Albanese minderheid zich alleen door middel van politieke en culturele autonomie kan beschermen tegen het Macedonische nationalisme. Zij herinnerden eraan dat drie jaar geleden het onderwijs in de Albanese taal is afgeschaft, dat de traditionele muren rondom de huizen van Albanezen door bulldozers met de grond gelijk zijn gemaakt en dat ze onder druk staan zich binnen de Macedonische samenleving te assimileren.

Albanese parlementsleden beschuldigden de Macedonische regering ervan te manipuleren met het aantal etnische Albanezen in Macedonië. De vice-voorzitter van het parlement, Blaze Ristevski, zei voor de Macedonische televisie dat een volkstelling vorig jaar heeft uitgewezen dat er niet meer dan 400.000 Albanezen in de republiek leven. Leiders van de Albanese minderheid zeggen dat het er meer dan één miljoen zijn. In de hoofdstad Skopje zouden volgens de officiële statistieken 99.700 Albanezen wonen, volgens de Albanese leiders zijn er dat 230.000.

Het referendum kan niet los worden gezien van het verzoek van de Macedonische regering om internationale erkenning van de Macedonische onafhankelijkheid. Verwacht wordt dat de EG deze week een besluit neemt over de erkenning van Slovenië, Kroatië, Bosnië en Macedonië. Een van de voorwaarden voor erkenning is de garantie dat de rechten van de minderheden worden geëerbiedigd.