Weekoverzicht

Dit was de week van Barbara Bush en de gereguleerde handel. De voorbeeldige houding van mevrouw Bush tijdens een staatsbanket in Tokio, toen een buikgriep de Amerikaanse president kortelings velde, deed op de geschokte financiële markten in de wereld de rust snel herstellen.

Japan beloofde deze week de Verenigde Staten te helpen bij hun rol als wereldleider en hun zwakke economie, nu volgens Japans premier Kiichi Miyazawa aids, daklozen en slecht onderwijs Amerika ook nog eens teisteren.

President Bush en zijn gevolg van 21 Amerikaanse zakenlieden bezochten Japan om de markt er open te breken. Dat lukte niet best. Japanse zakenlieden menen dat Amerikaanse produkten inferieur zijn aan die van eigen makelij, tot ergenis van de Amerikaanse fabrikanten. Succesjes boekten de Amerikanen op het gebied van auto-onderdelen, papier- en glasprodukten, grote computers en advocatendiensten. Maar de Amerikanen haastten zich de deals te betitelen als vrijwillige afspraken. Japan is uniek en daarom is een unieke benadering nodig, zeiden ze, met gereguleerde handel - in Republikeinse vrijhandelskringen een vloek - had het allemaal niks te maken.

President Bush gedroeg zich als een voorvechter voor de Japanse consumenten, die in zijn ogen verstoken blijven van goede en goedkope Amerikaanse produkten. Maar de president keerde huiswaarts, zonder dat de dreiging van een weer snel groeiend handelstekort met Japan ook maar enigszins werd weggenomen.

De financiële positie van Amerika's autofabrikanten General Motors en Chrysler is deze week door twee Amerikaanse "credit agencies' lager gewaardeerd. Dat betekent dat beleggers hun geld niet gauw in beide concerns zullen steken. In Japan werd deze week bekend dat het in het afgelopen jaar 10,7 procent minder auto's invoerde. Alleen de invoer uit de VS steeg, dank zij de verscheping van steeds meer Japanse auto's die in de VS worden gefabriceerd en die in aantallen intussen de invoer van Amerikaanse auto's overtreffen. De Duitse auto-industrie, die meer dan de helft van Japans minuscule auto-invoer voor haar rekening neemt, zag vorig jaar haar export naar Japan fors dalen, net als trouwens de overige grote Europese autoproducenten.

Mercedes, onderdeel van Daimler, Duitslands grootste industriële concern, kondigde aan zijn produktiviteit op te voeren door meer personenauto's met enkele duizenden mensen minder te maken. Mercedes zette zijn eerste stap in Oost-Europa, het zal de Tsjechoslowaakse vrachtwagenfabrikant Avia overnemen. Air France kreeg deze week als eerste Westerse luchtvaartmaatschappij voet aan de grond in Oost-Europa. Het neemt, samen met de EBRD, de Ontwikkelingsbank voor Oost-Europa, een belang van 40 procent in CSA, de nationale luchtvaartmaatschappij van Tsjechoslowakije. Het Franse BSN, Europa's derde levensmiddelenbedrijf en op één na grootste flessenfabrikant, wil alle aandelen van de Vereenigde Glasfabrieken kopen en, samen met Nestlé, Europa's tweede levensmiddelenbedrijf, het Tsjechoslowaakse chocoladebedrijf Cokaladovny overnemen. De Oeso, de club van 24 rijke landen in Parijs, prees deze week Praag voor zijn voorbeeldige economische beleid.

Rusland en Azerbajdzjan hebben in navolging van de Oekraïne het lidmaatschap van IMF en Wereldbank aangevraagd. Acht nieuwe republieken in de voormalige Sovjet-Unie kregen deze week van zeventien crediteurenlanden, waaronder Nederland, een jaar uitstel voor de betaling van rente en aflossing voor een bedrag van 3,5 miljard dollar. Het eerste Oostduitse bedrijf, Sachsenmilch, een zuivelverwerkingsbedrijf in Dresden, is deze week genoteerd aan een Duitse beurs (Stuttgart).

Het Nederlandse chemieconcern Akzo maakte een reoganisatie bekend die zo'n duizend hogere functionarissen zal treffen. Ontslagen zijn niet uitgesloten. De recessie in Groot-Brittannië bracht deze week slecht nieuws voor premier Major die op het laatst voor deze zomer verkiezingen moet uitschrijven. British Steel zei zijn laatste fabriek in Schotland, toch al een en al economische treurigheid, nog dit jaar te sluiten. In Italië kondigde president Carlo de Benedetti van Olivetti aan 3000 banen te schrappen. Vorig jaar stuurde het computerconcern al 3000 man met vervroegd pensioen.

Topman Timmer van Philips stelde deze week zijn personeel Japan ten voorbeeld. Moeten we net zo worden als de Japanse workaholics dan?, vroeg een medewerker uit Ierland. Workaholic ja, Japanner nee, zei Timmer.

    • Paul Friese