Vorig jaar bijna 4 pct hoger; Prijzen zijn eind vorig jaar met 0,1 pct gedaald

VOORBURG, 11 JAN. De prijsindex van de gezinsconsumptie is tussen midden november en midden december met 0,1 procent gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS).

Tussen midden december 1990 en midden december 1991 stegen de prijzen met 4,9 procent. Over 1991 kwamen de prijzen gemiddeld 3,9 procent hoger uit dan in 1990.

Het Centraal planbureau voorspelde op Prinsjesdag nog een stijging van 3,75 procent, maar stelde dat vorige maand in een tussenrapportage bij tot 3,5 à 4 procent. “De concentratie van tariefsverhogingen van de overheid op 1 juli 1991 was wel bijzonder sterk”, aldus het planbureau vorige maand. Voor 1992 rekent het planbureau op een inflatietempo van 3 procent.

De cijfers van het CBS bevestigen dat de tariefsverhogingen door de overheid zwaar meewegen. De stijging van 3,9 procent over heel 1991 komt voor ruim een derde voor rekening voor de post "huur, verwarming en verlichting'. Medische verzorging droeg een kwart bij aan die stijging. Voedingsmiddelen, dranken en tabak droegen 17 procent bij en vervoer en communicatie 11 procent.

Het jaargemiddelde van de zogenoemde gecorrigeerde prijsindex, die in een aantal cao's wordt gebruikt als maatstaf voor automatische prijscompensatie, was 3,3 procent hoger. Het Centraal planbureau voorspelde in september nog een stijging van 3 procent. In dit cijfer weegt de medische verzorging minder mee en blijft de invloed van wijzigingen in de indirecte belastingen en subsidies buiten beschouwing.

Overigens werd tussen medio november en medio december vooral benzine goedkoper. Ook daalden de prijzen van dames- en kinderkleding en was sprake van een tijdelijke verlaging van enkele posttarieven. Daarentegen werden onder andere eieren duurder.