Voor een expert begint de "mid-life crisis' op ...

Voor een expert begint de "mid-life crisis' op het ogenblik dat hij zich begint te verzetten tegen innovaties omdat hij expert wil blijven.

A. Verbraeck, Technische Universiteit Delft

Indien een reproduktie van een kunstwerk slechts door weefselonderzoek is te onderscheiden van het origineel, zullen alleen wetenschappers, beleggers en snobs onderscheid maken.

R. van der Heijden, Technische Universiteit Delft

Het is triest dat de ambitie, nodig om invloedrijke posities in onze maatschappij te bereiken, niet vaak gekoppeld schijnt te zijn aan de kunde of zelfs maar de wil om deze invloed aan te wenden ten gunste van de maatschappij.

J. Fonderie, Technische Universiteit Delft

De traanproduktie neemt niet af met het toenemen van de leeftijd.

T.R. Stolwijk, Rijksuniversiteit Leiden