Vertrouwensartsen krijgen extra geld

DEN HAAG, 11 JAN. De Landelijke Stichting Buro's Vertrouwensartsen Kindermishandeling (LSBVK) krijgt van het ministerie van WVC 550.000 gulden om het aantal formatieplaatsen uit te breiden van elf tot veertien. De extra krachten moeten de groeiende stroom meldingen van mishandeling beter kunnen verwerken.