Studie naar niet melden euthanasie

DEN HAAG, 11 JAN. De wens om zich de rompslomp van een justitieel onderzoek te besparen is de voornaamste reden waarom driekwart van alle huisartsen geen melding doet van euthanasie.

Dit is een van de conclusies van een onderzoek van de Vrije Universiteit waarvan de resultaten gisteren werden gepubliceerd in het tijdschrift Medisch Contact. Artsen gaven als andere redenen om een valse verklaring van natuurlijke dood te geven: de wens om nabestaanden een justitieel onderzoek te besparen (59 procent), de opvatting van de arts dat euthanasie een zaak is tussen medicus en patiënt waar Justitie niets mee te maken heeft (55 procent), de wens van nabestaanden om zich een justieel onderzoek te besparen (53 procent). Dertig procent gaf als reden de vrees voor vervolging of veroordeling. Tot nu toe werd aangenomen dat dit de voornaamste reden was voor artsen om euthanasie niet te melden.