SEX EN RODDEL

Presidential Passions. The Love Affairs of America's Presidents - From Washington and Jefferson to Kennedy and Johnson door Michael John Sullivan 289 blz., geïll., Shapolsky Publishers Inc 1991, f 40,95 ISBN 1 56171 004 0

President John F. Kennedy kon niet afblijven van de babysitter van zijn kinderen. Toen zij zwanger raakte, stuurde de katholieke president haar naar Puerto Rico voor een abortus. Het was niet de eerste en evenmin de laatste keer dat JFK een abortus financierde. Dit schrijft de Amerikaanse historicus Michael Sullivan in Presidential Passions. The Love Affairs of America's Presidents.

In zijn boek heeft Sullivan alle erotisch relevante informatie over Amerika's hoogste ambtsdragers verzameld. Weliswaar bevat Presidential Passions geen nieuwe onthullingen, maar niettemin is het een plezierig naslagwerk. Sullivan geeft bovendien netjes aan wanneer het slechts om roddels en vermoedens gaat.

Verreweg de meeste plaats is in het boek ingeruimd voor John F. Kennedy die sinds Franklin D. Roosevelt seksueel de meest geëngageerde president was. Aan journalisten zou JFK ooit eens hebben bekend: ””I'm never through with a girl until I've had her three ways.'' Volgens Sullivan was JFK een meedogenloze seksmachine die het bij voorkeur met twee vrouwen tegelijk deed. De president schakelde zelfs de Secret Service in om te zorgen voor een continue aanvoer van gewillige ”quality ladies'. En de dames, zo weet Sullivan, lieten zich maar al te graag op hun patriottisch plichtsgevoel aanspreken.

Uiteraard heeft Sullivan ook aandacht aan JFK's talrijke gevaarlijke liaisons, onder meer met Marilyn Monroe die zelfs de illusie begon te koesteren dat zij Jackie als First Lady uit het Witte Huis zou kunnen werken. Toen bleek dat Marilyn door de FBI werd bespioneerd, deed JFK haar haastig over aan zijn broer Bobby. Volgens Sullivan zijn er overigens geen bewijzen dat de Kennedy's de hand hebben gehad in Marilyns zelfmoord. Wel staat vast dat de Kennedy's onmiddellijk na haar dood alle sporen in haar appartement hebben laten wissen die konden wijzen op een te innige relatie.

JFK kon zijn promiscue levenswandel natuurlijk niet voor Jackie verborgen houden. Kort na haar huwelijk accepteerde zij volgens Sullivan een miljoen dollar van haar ambitieuze en minstens even overspelige schoonvader Joseph Kennedy. Dit onder de belofte dat zij JFK's kansen voor het presidentschap niet om zeep zou helpen door een scheiding aan te vragen. En ook de pers wist alles, maar ””we were prisoners of a myth we helped to create'', citeert Sullivan een journalist die het zwijgen van de media verklaart.

JFK's opvolger Lyndon B. Johnson was getrouwd met de ziekelijk verlegen Lady Bird. Als vice-president was hij al de beschermheer geweest van een ”call girl service' voor lobbyisten en democratische Congresleden. En eenmaal president bouwde Johnson met ””het instinct van een Turkse sultan'' een eigen harem op. Hij was volgens Sullivan wel degelijk in staat tot echte vriendschap, maar kreeg een zware klap te incasseren toen de maîtraisse die de grote liefde van zijn leven was, zich van hem afkeerde vanwege de Vietnam-oorlog. Verder vermeldt Sullivan dat uit een andere buitenechtelijke escapade vermoedelijk een zoon werd geboren. Inderdaad spande een man die een sprekende gelijkenis met Johnson vertoonde, een paar jaar terug een rechtszaak tegen Lady Bird aan met de eis als mannelijke erfgenaam een bedrag van meer dan tien miljoen dollar te krijgen.

President Richard Nixon had een uitgesproken aseksueel voorkomen. Al aan het begin van zijn politieke carrière leek zijn liefde voor zijn zwaar beproefde vrouw Pat volkomen te zijn opgedroogd. Uiteraard gaat Sullivan uitvoerig in op de hardnekkige speculaties omtrent Nixons homoseksuele relatie met de rijke Cubaanse immigrant Bebe Rebozo. Deze kwam als intieme huisvriend menigmaal over de vloer van het Witte Huis, en voor wat ontspanning mocht Nixon graag onderduiken op Rebozo's buitenverblijf in Key Biscayne te Florida. Of zij het ooit echt met elkaar gedaan hebben, behoort volgens Sullivan tot een van de grootste nog onopgeloste raadsels van de Amerikaanse politiek.

Over de onhandige Jerry Ford en zijn alcoholistische vrouw Betty bericht Sullivan dat zij seksueel het meest actieve koppel waren sinds Harry en Bess Truman. Ronduit jammer is echter dat Sullivan in Presidential Passions niet meer Kitty Kelley's biografie van Nancy heeft kunnen verwerken, waarin het door de Reagans opgevoerde sprookje van het chronisch verliefde echtpaar volledig werd ontmaskerd. En bij het schijnbaar zo kameraadschappelijke duo Bush, komt Sullivan niet verder dan de suggestieve opmerking dat de vitale George Bush een gezonde belangstelling voor de wereld lijkt te hebben.

    • Thomas Bersee