Satellieten VS brengen bezet gebied van Israel in kaart

TEL AVIV, 11 JAN. Amerikaanse satellieten hebben de Israelische bouwactiviteit in de bezette gebieden heel nauwkeurig in kaart gebracht. Volgens het Israelische blad Ha'arets van gisteren heeft Washington de satellieten ingezet omdat Jeruzalem voortdurend ontwijkende en onduidelijke antwoorden gaf op Amerikaanse vragen over de omvang van Israelische bouw op de Westelijke Jordaanoever in het bijzonder, die vorig jaar in een zeer hoge versnelling is gekomen.

Washington heeft deze informatie nodig om zich een oordeel te kunnen vormen over de grootte van de Israelische investeringen in de bezette gebieden met het oog op de Amerikaanse bankgarantie van 10 miljard dollar die de regering-Shamir heeft gevraagd voor de opvang van de massa-immigratie uit de vroegere Sovjet-Unie. De satellietfoto's hebben aangetoond dat Israel de bouwactiviteit in de bezette gebieden in 1991 heeft verdubbeld ten opzichte van 1990.

Toen de Amerikaanse president Bush Israel vorig jaar een bankgarantie van 400 miljoen dollar gaf, kreeg hij van Israels leiders schriftelijk en mondeling de belofte dat de bouw in de bezette gebieden in 1991 op het peil van 1991 zou blijven. Nu de Amerikanen kunnen bewijzen dat Israel zich niet aan deze belofte heeft gehouden, zijn de kansen dat Israel de bankgarantie van 10 miljard dollar zal krijgen vrijwel nihil.

Pag.4:

"Bush is allergisch voor nederzettingenbeleid Israel'

Israels minister van buitenlandse zaken, David Levy, houdt zelfs rekening met de mogelijkheid dat de VS ook aan de jaarlijkse civiele en militaire hulp van 3 miljard dollar zullen tornen. De Amerikaanse senator Phil Gramm uit Texas heeft de afgelopen dagen premier Yitzhak Shamir nog eens voorgehouden dat Bush allergisch is voor de Israelische nederzettingenactiviteit in de bezette gebieden. “Zonder steun van de president is er geen kijk op dat het Congres de bankgarantie zal aanvaarden”, waarschuwde hij.

Gezien de zeer gespannen relatie tussen Bush en Shamir over het Israelische nederzettingenbeleid, heeft Jeruzalem besloten nu eieren voor zijn geld te kiezen. Israel zal in Washington geen campagne tegen president Bush voeren over de bankgarantie en zich er hoogstwaarschijnlijk ook bij neerleggen dat er in eerste instantie slechts sprake zal zijn van een bankgarantie van 2 miljard dollar.

Dit bedrag zal Israel ook niet helemaal ter beschikking komen te staan, omdat de Amerikanen er de Israelische investeringen in de bezette gebieden (geschat op een bedrag van circa een miljard dollar in 1991), bij wijze van strafmaatregel van zullen aftrekken.

Met een in 1991 tot 5,54 miljard dollar gestegen tekort op de handelsbalans heeft Israel ook een "kleine' Amerikaanse bankgarantie nodig om ook elders leningen in de wacht te slepen.