Robot met ultrasone sensoren tast koeieuiers af

VIJFHUIZEN, 11 JAN. Nederlandse boeren kunnen over enkele maanden een apparaat aanschaffen dat automatisch koeien melkt. Over ruim een week is op de landbouwbeurs in de RAI in Amsterdam deze melkrobot, die ongeveer 275.000 gulden moet kosten, te bezichtigen.

Ontwikkelaar van de melkrobot is Prolion in het Noordhollandse Vijfhuizen. Gisteren presenteerden Prolion en melkmachinefabrikant Manus Holland, een dochter van Cebeco Handelsraad, het apparaat dat voor een revolutie moet gaan zorgen in de melkveehouderij.

Het probleem bij het ontwerpen van een melkrobot is dat alle koeien verschillend zijn. Dat maakt het moeilijker een robot te ontwikkelen voor de zuivel dan bij voorbeeld voor de auto-industrie.

De ene koe is korter dan de ander, terwijl de uiers lang niet allemaal op dezelfde hoogte hangen. Ook heeft geen enkele uier de spenen op dezelfde plaats hangen.

Prolion heeft dat probleem ondervangen door ultrasone sensoren op de robot te plaatsen. Met behulp van terugkaatsende geluidsgolven wordt tot op de millimeter nauwkeurig bepaald, waar de spenen hangen. Vervolgens plaatst de robot een voor een de vier tepelbekers over de spenen. Terwijl het melkstel blijft hangen, trekt de robot zich terug, waarna het eigenlijke melken begint. Als de uier leeg is, klapt het melkstel opzij en kan de koe haar weg vervolgen.

De robot is geïnstalleerd in een melkstation, dat de koe ten minste drie maal per dag vrijwillig bezoekt. Een boer melkt zijn koeien over het algemeen tweemaal daags. Om het dier te lokken krijgt het tijdens het melken automatisch wat krachtvoer voorgeschoteld.

De melkrobot is volgens Prolion zowel “koe-, als boervriendelijk”. “Het dier wordt tijdens het melken niet vastgezet. Het kan zich vrij bewegen. De koe moet het melken wel als prettig ervaren. Anders komt ze de volgende keer niet terug naar het melkstation.”

Voor de veehouder heeft de melkrobot ook voordelen. “Hij hoeft niet meer te melken en kan dus andere dingen doen. Bovendien wordt door het vaker melken de produktie per koe verhoogd, waardoor minder koeien nodig zijn om het melkquotum vol te melken.” De melkrobot is berekend op op bedrijven met 80 tot 100 koeien.