Prof. Leune voorzitter onderwijsraad

Prof.dr. J.M.G. Leune wordt de nieuwe voorzitter van de Onderwijsraad, zo heeft het kabinet gisteren besloten. De Rotterdamse onderwijssocioloog volgt in die functie de Nijmeegse onderwijskundige prof.dr. A.M.P. Knoers op wiens benoemingstermijn op 1 juli eindigt.

Leune (46) trad zeer regelmatig op als adviseur van minister Ritzen en staatssecretaris Wallage, zoals onlangs nog bij het debat in de Tweede Kamer over de basisvorming. Hij is net zoals Ritzen en Wallage lid van de PvdA.

De Onderwijsraad is het belangrijkste adviesorgaan in het onderwijs. De raad treedt ook op als arbiter in geschillen tussen scholen en de onderwijsinspectie.

Leune werd in 1979 lector aan de Erasmus Universiteit en in 1980 hoogleraar. Hij studeerde aan de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam sociologie waar hij in 1968 bij prof.dr. W. Albeda cum laude slaagde op de specialisatie sociaal-economisch beleid. Naast zijn hoogleraarschap vervult Leune tal van andere functies. Hij is lid van de commissies voor onderwijs en migratie van de Sociaal Economische Raad, van de Stichting voor sociaal-culturele wetenschappen van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en van de Sociaal-wetenschappelijke raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.