Pausen en tsaren

In het artikel "Maria geboren uit Russische kanonnen' (NRC Handelsblad, 4 januari) staan twee onjuistheden. Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria werd in 1854 afgekondigd door Pius IX (1846-'78), niet door Leo IX (1048-'54).

Na de bestorming van de Malakov-Kurgan door Franse troepen onder Mac Mahon in september 1855 gaven de Russen Sebastopol op. Alexander II was op dat moment tsaar (1855-'81), die op 2 maart 1855 zijn vader Nicolaas I (1825-'55) was opgevolgd. Na hem kwamen nog twee tsaren: Alexander III (1881-'94) en Nicolaas II (1894-1917). Een Nicolaas III is er niet geweest.