Parijs: kartelverdrag EG en VS is ongeldig

BRUSSEL, 11 JAN. Frankrijk heeft een verdrag over Europese kartelvorming aangevochten, dat vorig jaar tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten is gesloten.

De Franse regering heeft gisteren het Europese Gerechtshof verzocht een overeenkomst over industriële controle en de vorming van multinationale bedrijfskartels ongeldig te verklaren. De overeenkomst was gesloten tussen de Europese Commissie (EC), het dagelijkse bestuur van de EG, en het Amerikaanse ministerie van justitie. Frankrijk zegt dat de Commissie geen recht had om de overeenkomst te sluiten omdat de Commissie voor het sluiten van een internationale overeenkomst toestemming moet vragen aan de nationale regeringen.

Een woordvoerder van de Commissie zei dat de overeenkomst niet eerst aan de nationale regeringen was voorgelegd, omdat het een administratieve overeenkomst is die niets verandert aan de Europese wetgeving. “We hadden indertijd begrepen dat alle EG-lidstaten tevreden waren over de overeenkomst”, aldus de EC-woordvoerder gisteren in Brussel.

De Commissie is de laatste jaren een machtige partij geworden bij de regulering van de Europese industrie. De EC heeft de macht om haar veto uit te spreken over regeringssteun aan bedrijven. Ze kan een fusie tussen bedrijven verbieden als deze de concurrentie op de Europese markt in het geding brengen.

Europees commissaris Leon Brittan, die verantwoordelijk is voor het Europese concurrentiebeleid, heeft de Franse regering eerder tegen de haren ingestreken. Vorig jaar wilde het Franse luchtvaartconcern Aerospatiale de Canadese vliegtuigfabriek De Havilland (onderdeel van het Boeing-concern) overnemen. Die overname werd door de Commissie verboden.

De overname van De Havilland door Aérospatiale is tot nu toe de enige fusie die door de EC is tegengehouden. Er zijn ruim zestig internationale fusies goedgekeurd. De EG-verordening over concurrentie, die bijna anderhalf jaar oud is, werd indertijd aangenomen onder Frans voorzitterschap.

Het akkoord tussen de VS en de EG, dat na een jaar van intensieve onderhandelingen werd gesloten, vormt het begin van een formele samenwerking over kartelbeleid en prijsafspraken die de concurrentie verminderen.

Volgens ingewijden duurt een procedure over de Franse aanvraag één tot anderhalf jaar, maar kan de Franse regering, in afwachting van de definitieve uitspraak, opschorting van de overeenkomst vragen.