Nuance

DE OGEN ferm gericht op Europa en het beleid stevig in één hand. Dat is het recept van de VVD-Kamerleden Dijkstal en Wiebenga voor de immigratie- en asielproblematiek, vervat in tien actiepunten. Die ene hand wordt toebedacht aan staatssecretaris Kosto van justitie. Hij ziet de VVD al komen. Op het grote symposium van de federatie van vluchtelingenorganisaties vorig jaar maart noemde Kosto “een Europees vluchtelingenbeleid met de laagste gemene deler volstrekt onaanvaardbaar”.

DIT LAATSTE is in het VVD-stuk echter precies de teneur van eufemismen als “een zoveel mogelijk gezamelijk Europees toelatingsbeleid” of “harmonisatie in Europees verband”. In plaats van zich te verschuilen achter dergelijke codewoorden was het beter geweest wanneer Wiebenga en Dijkstal maar eens duidelijk hadden gezegd op welk niveau van humaniteit zij nu eigenlijk mikken. Voor vreemdelingen waait er op het ogenblik een kille wind door ons werelddeel. De gezindheid van de VVD is op zichzelf geen reden tot twijfel; het actieplan verklaart non-discriminatie ondubbelzinnig tot hoeksteen van het beleid. Maar dat sluit niet uit dat er politiek goed garen valt te spinnen bij de zich verhardende opvattingen binnen Europa als geheel.

DE TIEN PUNTEN zijn bedoeld als bijdrage tot de brede discussie over migranten en minderheden die is aangezwengeld door VVD-fractieleider Bolkestein. Hij wordt door zijn twee collega's slecht bediend. Neem de gezinshereniging. Deze dient “in grote lijnen te worden gehandhaafd”. De VVD streeft echter wel naar indamming - in Europees verband - van de zogeheten kettingmigratie (het woord alleen al), gezinsvorming door tweede en volgende generaties migranten.

ZE HEBBEN echter net als ieder ander aanspraak op het - Europees gegarandeerde - grondrecht op eerbiediging van het gezinsleven. Het is in dit licht niet zo duidelijk wat men zich moet voorstellen bij het tegengaan van “uithuwelijken”, waar de VVD om vraagt. Wil men werkelijk verbieden dat een Nederlander met bijvoorbeeld Turkse voorouders zijn partner haalt uit Turkije?

ALLES IS natuurlijk politiek. Maar in het geval van het (im)migrantenbeleid was er tijdens de jongste Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer met reden brede steun voor de waarschuwing dat er met dit onderwerp geen partijpolitiek dient te worden bedreven. Wiebenga en Dijkstal hadden hun punten dan ook beter kunnen uitschrijven. Vanwege de broodnodige nuance.