Nieuwe vlaggen

Thijs van Leeuwen behandelt de vlaggen van voormalige Sovjet-republieken, die thans tot het GOS zouden behoren (NRC Handelsblad 31 december).

Estland, Letland, Litouwen en Georgië behoren echter niet tot het GOS. Of Van Leeuwen moet vermelden, dat deze landen niet tot de GOS behoren, ofwel hij moet de behandeling van deze vier vlaggen achterwege laten. Verschillende verklaringen van vlaggen zijn onjuist. Van Leeuwen schrijft onder meer, dat de vlag van Estland voor het eerst is gebruikt in 1881 door een studentenvereniging in de stad Vironia.

In het tijdschrift The Flag Bulletin, het nummer "Flags of Non-Russian peoples under Soviet Rule', FB jaargang VIII, nr 3 (zomer 1969) staat echter, dat de vlag voor het eerst is gebruikt door "Vironia', de studentenvereniging van Estland, tijdens haar oprichtingsvergadering op 29 september 1881, in de bekende stad Dorpat (Tartu). De vlag van Azerbeidzjan wordt afgebeeld en beschreven in een vorm, die thans niet meer gebruikelijk is. De maan en ster staan slechts op het midden van de rode baan (zie Vexilla Nostra nr. 176, september/oktober 1991 - pag. 92).

Verder wordt de Moldavische vlag beschreven zoals die pas de laatste jaren in zwang is gekomen, bijna gelijk aan de Roemeense: drie verticale banen blauw-geel-rood. Afgebeeld wordt echter een vlag in twee horizontale banen blauw-rood.

Van de vijf Centraal-Aziatische republieken is er tenminste één, die een nieuwe vlag heeft, vanaf de herfst 1991 herhaaldelijk getoond via tv-beelden: banen blauw-wit-groen met een witte maan en sterren. Waarschijnlijk is dat Oezbekistan.