NICOLAAS

In de uitgebreide biografiebespreking van Eric Boogerman over Nicolaas II, de laatste tsaar van Rusland (Boekenbijvoegsel 4-1-1992) staan een aantal onzorgvuldigheden:

- Vladimir Kirillovitsj Romanov, die november jongstleden een met veel publiciteit omgeven bezoek bracht aan St. Petersburg, is niet de "laatste levende' telg van het Romanov-geslacht, maar de troonpretendent.

- Nicolaas I was niet de grootvader, maar de overgrootvader van Nicolaas II.

- De voor Rusland rampzalige oorlog tegen Japan was niet in 1904, maar in 1905 afgelopen.

- Het huwelijk van Nicolaas II vond niet vóór, maar na de dood van zijn vader plaats.

Niet bekend

- De troonopvolger Alexis werd niet in 1903, maar in 1904 geboren.

- Keizer Wilhelm II van Duitsland was geen oom van Nicolaas II, maar een neef van zijn vrouw de tsarina (beiden waren kleinkinderen van koningin Victoria van Engeland).

- Nicolaas Nicolaievitsj (niet Nicolaievitsj Nicolaas), de opperbevelhebber van het Russische leger, was ook geen oom van Nicolaas II, maar een neef van zijn vader Alexander III.

- Petrograd is niet de benaming voor "het oude St. Petersburg', aangezien de naam St. Petersburg het eerst ontstond. De stad werd aan het begin van de Eerste Wereldoorlog omgedoopt in Petrograd, aangezien St. Petersburg te Duits klonk, en droeg deze naam tot 1924, toen men na de dood van Lenin in dat jaar de stad besloot te herdopen in Leningrad.

- Op 16 juli 1918 werd niet "de hele dynastie' uitgemoord, doch "slechts' het gezin van de tsaar. Andere Romanovs kwamen er weliswaar eveneens slecht van af, maar ongeveer de helft van de familie slaagde erin naar het buitenland te ontsnappen.