Minder geluidoverlast; KLM gaat deel piloten opleiden via simulatoren

DEN HAAG, 11 JAN. De KLM gaat een deel van haar toekomstige piloten geheel met behulp van simulatoren opleiden. Dat betekent dat zij tijdens hun opleiding niet meer voor lesvluchten de lucht ingaan. De KLM hoopt zo het aantal lesvluchten en de geluidoverlast die daarmee gepaard gaat, drastisch te kunnen terugdringen.

De luchtvaartmaatschappij heeft in samenwerking met de Rijksluchtvaartdienst een trainingsprogramma voor het gebruik van simulatoren ontwikkeld, die de werkelijkheid zo dicht naderen dat de opleiding tot captain daarin geheel kan worden afgerond.

De Rijksluchtvaartdienst heeft de KLM deze week toestemming gegeven om de opleiding voor vluchten met vliegtuigen van het type 737 - kleinere passagiersvliegtuigen die voor vluchten in Europa worden gebruikt - geheel met behulp van de simulatoren te laten verlopen.

Inmiddels is er ook een programma ontwikkeld om de training voor het besturen van grotere vliegtuigen, de 747-400, waarmee ook intercontinentale vluchten worden gemaakt, eveneens helemaal via simulatoren te laten verlopen. Proeven moeten uitwijzen of dit mogelijk is. In de simulatoren kunnen praktische omstandigheden - mist, storm, hoogteverschillen - volgens een KLM-woordvoerder zo goed worden nagebootst dat er geen verschil met de werkelijkheid valt te registreren.

Vorig jaar heeft de luchtvaartmaatschappij al besloten lesvluchten die langer dan anderhalf uur duren niet meer bij Schiphol te laten plaatshebben, maar buiten Nederland. Dat betekent een reductie van het aantal lesvluchten van de KLM in Nederland met 60 procent.

In de uitbreidingsplannen voor de luchthaven Schiphol die de komende jaren hun beslag moeten krijgen, zit eveneens het voornemen het aantal lesvluchten te beperken. Juist lesvluchten, waarvan er bij Schiphol jaarlijks zo'n 13.000 worden gehouden, zijn vaak aanleiding tot klachten over geluidhinder. Volgens de plannen voor Schiphol moet het aantal lesvluchten in vijf jaar met de helft worden verminderd. De bedoeling is deze vluchten zoveel mogelijk te verplaatsen naar luchthavens waar de geluidoverlast minder omwonenden treft.