Militair hoort 12 maanden cel eisen na plegen ontucht

ARNHEM, 11 JAN. Tegen een 25-jarige tweede luitenant luchtmacht van de KMA in Breda heeft de officier van justitie bij de Militaire Kamer van de Arnhemse rechtbank een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier voorwaardelijk geëist.

De man wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd met vijf bewusteloze KMA-kadetten. Tevens eiste de officier van justitie, mr. J.A. Wiarda, dat de luitenant zich gedurende twee jaar onder psycho-therapeutische behandeling stelt. De man zou drie jaar lang kadetten in Breda en Gennep hebben bedwelmd door hen Irish coffee of chocola aan te bieden, vermengd met fijngestampte Seresta, een medicijn dat hem was voorgeschreven wegens slaapstoornissen. Vervolgens pleegde hij ontucht met de slachtoffers. Volgens een psychiatrische rapportage moet de man verminderd toerekeningsvatbaar worden geacht. Raadsman mr. H. van der Meijden verzocht vrijspraak voor zijn cliënt omdat die niet direct na zijn aanhouding in Duitsland was voorgeleid aan een hulpofficier van justitie.