Lubbers ziet akkoord over opsluiting van asielzoekers

DEN HAAG, 11 JAN. Premier Lubbers denkt dat het dreigende conflict tussen staatssecretaris Kosto (justitie) en een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder het CDA, over de opsluiting van asielzoekers te voorkomen is. Hij zei dit gisteren na afloop van het kabinetsberaad, waarin de uitvoerbaarheid van een motie hierover aan de orde is geweest.

In deze motie vragen CDA en VVD om asielzoekers van wie vaststaat dat ze zullen worden uitgewezen, op te sluiten. Kosto weigert deze motie uit te voeren; hij acht dat “fysiek onmogelijk”, zoals hij zondag liet weten. Premier Lubbers is het met Kosto eens dat de motie niet letterlijk uit te voeren is, maar denkt dat wel “in belangrijke mate tegemoet is te komen aan de geest van de motie”. Hij meent dat er “aanvaardbare systemen” te ontwikkelen zijn, die net zo effectief kunnen werken als opsluiting.

Kosto en minister d'Ancona (welzijn) zullen binnenkort in een brief aan de Tweede Kamer uiteenzetten welke maatregelen dat zijn. In september vorig jaar verwierp de Kamer unaniem een plan van Kosto om kansloze asielzoekers afzonderlijk op te vangen in zogenoemde Korte Verblijf Centra.

Lubbers zei gisteren er niet voor te voelen één bewindspersoon verantwoordelijk te maken voor het asielbeleid, zoals de VVD heeft gesuggereerd. Er zijn altijd wel beleidsonderdelen waarbij ook andere ministeries moeten worden betrokken, aldus Lubbers. Wel kan de coördinatie voor verbetering vatbaar zijn, zo viel uit de woorden van de premier af te leiden.