Lubbers verwerpt kritiek ANC op bezoek Z-Afrika

DEN HAAG, 11 JAN. Premier Lubbers verwerpt de kritiek van het ANC op het bezoek dat hij met minister Van den Broek (buitenlandse zaken) van 18 tot en met 20 februari aan Zuid-Afrika brengt.

"Ik ga daar met opgeheven hoofd naar toe om ook met Mandela te spreken", zei Lubbers gisteren na afloop van de ministerraad.

Het Afrikaans Nationaal Congres, waarvan Mandela voorzitter is, heeft de Nederlandse regering opgeroepen het bezoek aan Zuid-Afrika te heroverwegen. Het ANC vindt dat het officiele bezoek te vroeg komt. Nederland zou moeten wachten tot er in Zuid-Afrika een interim-regering is geinstalleerd, waarin het ANC zitting heeft. Inmiddels heeft Groen Links er in vragen bij de regering op aangedrongen het bezoek op te schorten en eerst in overleg te treden met het ANC.

Het kabinet voelt echter niets voor uitstel van het bezoek aan Zuid- Afrika, zo maakte Lubbers duidelijk. "Juist een land dat voorop heeft gelopen toen het daar fundamenteel scheef zat, moet nu proberen zijn waardering tot uitdrukking te brengen, nu de zaak zo in beweging is", aldus de premier.

De Zuidafrikaanse minister van buitenlandse zaken, Botha, uitte gisteren in Pretoria felle kritiek op het ANC en noemde de eis tot uitstel van het bezoek "kortzichtig, gezien de grote behoefte aan de versnelling van de economische groei in Zuid-Afrika".

In een verklaring van Buitenlandse Zaken zei de Nederlandse regering gisteren het te betreuren "dat er klaarblijkelijk misverstanden zijn gerezen rond het voorgenomen bezoek". Het bezoek moet volgens deze verklaring worden gezien als "een stimulans voor het proces van verandering dat definitief is ingezet met de onderhandelingen over een nieuw Zuid-Afrika". De regering doelt daarmee op de gesprekken die partijen met elkaar voeren in de Conventie voor een Democratisch Zuid- Afrika.

Uit de verklaring blijkt dat de Nederlandse bewindslieden gesprekken willen voeren met "het breedst mogelijke scala van partijen", ook partijen die zich negatief tegenover de onderhandelingen hebben opgesteld.