Irak, VN naderen akkoord over olie

WENEN, 11 JAN. Vertegenwoordigers van Irak en de Verenigde Naties hebben in Wenen “vruchtbare en constructieve” besprekingen gevoerd over de wijze waarop Bagdad zijn olie-export kan hervatten. Met de opbrengst daarvan moet Irak enerzijds betalen voor de ontmanteling van zijn massa-vernietigingswapens door de VN en anderzijds voedsel en medicijnen voor zijn bevolking aanschaffen.

Irak heeft tot dusverre categorisch geweigerd een in augustus aangenomen resolutie van de Veiligheidsraad te accepteren die het toestaat voor een bedrag van 1,6 miljard dollar en onder zeer strikte voorwaarden olie te exporteren. De Iraakse autoriteiten hebben die voorwaarden als vernederend en als een schending van Iraks soevereiniteit gebrandmerkt, en gezegd dat het Iraakse volk liever 20 jaar zou hongeren dan deze resolutie te aanvaarden.

In de tussentijd heeft Irak campagne gevoerd voor soepeler voorwaarden, zoals verdubbeling van het maximum-bedrag, en daarnaast voor opheffing van het handelsembargo van de VN in het algemeen. Met name de VS voelen daar niets voor, onder andere omdat het aanblijven van president Saddam Hussein Washington een blijvende doorn in het oog is. Aan de andere kant vinden veel landen het een probleem dat de internationale gemenschap nu moet betalen voor humanitaire hulp aan Iraakse bevolkingsgroepen - in 1991 zo'n 450 miljoen dollar - terwijl het olieland Irak dat heel goed zelf zou kunnen betalen.

Volgens een VN-onderhandelaar in Wenen is bij de onderhandelingen nu “aanzienlijke vooruitgang” geboekt. Volgens hem is het niet meer de vraag of Irak zijn olie-export hervat, maar wanneer. Een akkoord moet overigens nog het fiat krijgen van de Veiligheidsraad. (AFP, Reuter)