Groot Dictee (2)

Natuurlijk heeft de briefschrijver gelijk als hij zegt dat "u beider' fout en "uw beider' juist is (ook al beweert Van Dale nadrukkelijk dat "uw aller' fout is en dat het "u aller' moet zijn).

Hoe kon dit taalkundige misverstand ontstaan? Een (mijn) theorie: voorheen werd - en ook nu wordt - het woordje "al' of "allen' vaak aaneengeschreven met een voorafgaand of volgend woord, bijvoorbeeld niemendal, heelal, allang, allebei, allerlei, allenthalve, en ook uallen, Uitgaande van het aaneengeschreven woord "uallen' of "ubeiden' kon de genitief worden tot "ualler' of "ubeider'. Ubeider is dus correct, u beider is dit niet.