Groot Dictee (1)

In de rubriek Brieven van 6 januari vraagt M. van der Heijden uit Vught om uitleg waarom in het Groot Dictee der Nederlandse Taal de spelling "uw beider keus' als onjuist wordt afgewezen.

Hij meent dat dan ook geschreven zou moeten worden "wij beider keus' en "zij beider vader'. De gevraagde uitleg is niet moeilijk te geven. Aangezien niet "uw keus' bedoeld is maar de keus van u beiden (en niet die van "uw beiden'), is alleen "u beider' correct. Derhalve dient ook geschreven te worden "ons beider keus' (van ons beiden) en niet "onze beider keus'. En: "haar beider vader' (van haar beiden), of "hen beider vader' (van hen beiden) in plaats van "hun beider vader'. De eerste naamval "wij' of "zij' is natuurlijk Briefschrijver is kennelijk misleid door de omstandigheid dat "u' ook een eerste naamval zou kunnen zijn.

Wat de uitspraak van de dicteerder betreft: ik neem aan dat deze inderdaad gezegd zal hebben "u beider keus', doch wie zeker meent te weten dat "uw beider' correct is, zal zich door de juiste uitspraak niet van de wijs hebben laten brengen en toch "uw' hebben gehoord en dientengevolge hebben geschreven.

Herinvoering van grammatica-onderwijs met terugwerkende kracht, waar de tweede briefschrijver voor pleit, is voorzeker geen overbodige luxe.