EUROWOORDEN

Als Eurofreak las ik met belangstelling de recensie van het Eurowoordenboek in het Zaterdags Boekenbijvoegsel van 4 januari.

Tot mijn verbazing echter stelt de recensent dat zij uit dit woordenboek heeft geleerd dat ""alleen de Spanjaarden twee soorten "zijn' hebben.'' Of het besproken woordenboek deugt niet, òf de recensent heeft het niet goed gelezen, want ook het Italiaans kent twee vormen van het werkwoord "zijn', te weten: essere en stare.

Naschrift Liesbeth Koenen:

Het Italiaans kent inderdaad ook het werkwoord stare, dat ten onrechte geheel ontbreekt in het Eurowoordenboek, maar in tegenstelling tot het Spaanse estar kun je dat bijna nooit eenvoudig met zijn vertalen (uitzonderingen zijn constructies als sto mangia do).