Dr. R.G.W. Huysmans, hoogleraar kerkelijk recht ...

Dr. R.G.W. Huysmans, hoogleraar kerkelijk recht aan de Katholieke Theologische Universiteit (KTU) te Utrecht, wordt voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.

Het is de bedoeling dat Huysmans in mei dit jaar prof.dr. D.C. Mulder opvolgt. Huysmans (56), die zich rekent tot de “zich vernieuwende traditie van de Rooms-Katholieke Kerk”, was van 1978 tot 1986 voorzitter van de Sint Willibrordvereniging, het rooms-katholieke adviesorgaan voor de oecumene. Hij studeerde na zijn priesterwijding in 1959 kerkelijk en Romeins recht in Rome, waar hij in 1966 promoveerde. In 1967 werd hij benoemd tot lector, later hoogleraar aan de Katholieke Theologische Universiteit te Amsterdam (KTUA). Sinds begin dit jaar is Huysmans hoogleraar aan de KTU, waarin de KTUA sinds 1 januari dit jaar is opgegaan. Huysmans is deeltijd-pastor van de Martinusparochie in Voorburg. Hij heeft talrijke publikaties op zijn naam staan, waaronder "Het recht van leken in de Rooms-Katholieke Kerk van Nederland' (1986).