Al-Andalus (2)

Aan het - overigens uitstekende - artikel van Van den Brink, "Dromen van al-Andalus', wil ik het volgende toevoegen:

1. De Arabische invloed vinden we - geografisch - niet eerst in "het noorden van de huidige provincie Andalusië, maar al ruim noordelijk van Madrid, bijvoorbeeld in Zaragoza waar een befaamd moors paleis staat. Zelfs al 20 km onder Pamplona, en dus 70 km onder de grens met Frankrijk, zijn er legio locaties met Arabische namen ("de uitkijkpost', "het kasteel' en dergelijke). Die 70 km overigens betreft de Baskische invloedssfeer.

2. De rol die de twee christen-Arabische rijkjes (jaja) rond het grensgebied met Frankrijk, bij respectievelijk Pamplona en Sanguësa, speelden bij de herovering van Spanje mogen niet worden onderschat en hadden moeten worden vermeld.

3. Volgens een - door pelgrimageverslagen toch redelijk controleerbare - legende zou het dorp Ujue (hemelsbreed 40 km onder Pamplona) als eerste dorp al definitief zijn heroverd op de Arabieren in 952. Een en ander vanuit Sanguësak, hetgeen impliceert dat Roncevaux toen wederom een rol heeft gespeeld.

Tot slot: het Noordspaanse equivalent van de uitdrukking "het is loodzwaar' luidt nog steeds: "het weegt als een dode jood'.

M.van Thiel Biezenmortel

Weekly World News

In het smakelijke en lezenswaardige artikel over de Weekly World News (Z, 4 januari) zegt hoofdredacteur Clontz dat hij vaart bij de regel: "As a tabloid we won't question ourselves out of a story'. Met andere woorden, als een verhaal goed is, nemen we het wat minder nauw met de waarheid.

Ik weet niet waar de heer Clontz zijn regel vandaan haalt, maar hij is kennelijk internationaal. Jaren geleden al, toen hij nog bij Vrij Nederland werkte, huldigde Martin van Amerongen in voorkomende gevallen de stelregel: Dat gaan we niet kapot-checken.

Mogelijk stuiten we hier op een oude journalistieke wet die kranten en tijdschriften wat sjeu moet geven - al waag ik natuurlijk niet te suggereren dat er overeenkomsten zouden zijn tussen Weekly World News en de Groene Amsterdammer, het blad waar Van Amerongen nu hoofdredacteur is.