Ziekteverzuim in industrie is vorig jaar fors gedaald

ROTTERDAM, 10 JAN. Het ziekteverzuim in de Nederlandse industrie is vorig jaar met een half procentpunt gedaald tot 6,3 procent. Deze daling is aanzienlijk groter dan de gemiddelde daling in het afgelopen decennium. Dit blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO.

De daling vorig jaar in het ziekteverzuim in de industrie viel hoger uit de daling die in de voorgaande jaren optrad. Tussen 1979 en 1990 nam het verzuimpercentage in de Nederlandse industrie ook gestaag af, met gemiddeld ongeveer 0,3 procentpunt per jaar. Dat het niet om een toevallige daling gaat, blijkt volgens TNO uit het feit dat ze in vrijwel alle bedrijfsgroepen en zowel bij mannen als vrouwen optrad.

TNO geeft als mogelijke verklaring voor de opvallende recente verzuimdaling, dat bedrijven in hun verzuim- en personeelsbeleid vorig jaar kennelijk al anticipeerden op de maatregelen die het kabinet in petto heeft om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Deze maatregelen omvatten onder andere dat bedrijven met een hoger ziekteverzuim relatief meer premies moeten gaan betalen en dat bedrijven een boete kunnen krijgen als zij werknemers in de WAO laten afvloeien.

Onder druk van het kabinet hebben werkgevers en werknemers afgelopen najaar bovendien afgesproken dat in het overleg over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten nadrukkelijk aandacht geschonken zal worden aan "arbeidsvoorwaardelijke stimulansen' om het ziekteverzuim terug te dringen. Daarbij moet volgens de werkgevers vooral worden gedacht aan het inleveren van geld en/of vrije dagen door zieke werknemers. De vakbonden verzetten zich hiertegen. Zij bepleiten verbetering van de arbeidsomstandigheden en intensievere begeleiding van zieke werknemers.

Niet bekend

TNO registreert het verzuim van ruim 200 voornamelijk grotere industriële bedrijven (met in totaal 200.000 werknemers), waaronder Philips, Hoogovens, KLM, DAF, Fokker en Shell. De ontwikkeling van het verzuim bij deze bedrijven is volgens TNO representatief voor die in de hele Nederlandse industrie.