Studierichting politicologie vaak te licht

ROTTERDAM, 10 JAN. De opleidingen politicologie, bestuurskunde en beleidswetenschappen zijn aan de meeste universiteiten te licht.

Het onderwijsprogramma vormt vaak een lappendeken, waarvan de samenstelling grotendeels wordt bepaald door hobby's van de docenten.

Dat constateert de onderzoekscommissie die de universitaire studierichtingen politicologie, bestuurs- en beleidswetenschappen en bestuurskunde heeft doorgelicht in een vandaag verschenen rapport. Alleen bij de opleidingen in Twente en Tilburg en bij de gezamenlijke Leids-Rotterdamse opleiding in de bestuurskunde is er sprake van een doordachte programma-opbouw.

De commissie maakt zich ernstige zorgen over het grote aantal studenten dat de studie niet afmaakt, al ontbreken door de gebrekkige studentenadministraties betrouwbare cijfers. De propaedeuse selecteert slechts op enkele plaatsen in voldoende mate.

Ook doen de studenten te lang over hun studie. De commissie wijt dat voor een deel aan de wijze waarop de studie is gestructureerd en aan onvoldoende begeleiding door de docenten. Maar zij heeft ook vastgesteld dat veel studenten zelf hun opleiding verzwaren door er extra studie-onderdelen aan toe te voegen. Bestuurskunde is alleen in Twente volgens de commissie zo omvangrijk dat kan worden betwijfeld of deze studie zonder meer in vier jaar is af te ronden.

De commissie is ontevreden over de manier waarop de meeste opleidingen de studievoortgang registreren. Dat geldt ook voor de studiebegeleiding en -advisering. Bovendien constateert de commissie dat bij veel opleidingen nauwelijks iets wordt gedaan met het oordeel van studenten over het onderwijs. Zij vindt dat de faculteiten er goed aan zouden doen daar meer aandacht aan te besteden.

De commissie vindt meer aandacht nodig voor het onderwijs. Faculteiten zouden docenten moeten verplichten ook algemeen onderwijs te verzorgen in plaats van alleen dat op hun gespecialiseerde terrein. Dat maakt een gelijkmatiger spreiding van de onderwijslast over de docenten mogelijk. Zowel bij politicologie als bij bestuurskunde is vergaande taakverdeling wenselijk. Ook zouden er afspraken moeten worden gemaakt over het minimum-niveau van beide studierichtingen.

Politicologie kan worden gestudeerd aan de beide Amsterdamse universiteiten, in Leiden en in Nijmegen; bestuurskunde in Enschede, Leiden, Rotterdam en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en bestuurs- en beleidswetenschappen in Nijmegen en Tilburg.