Socioloog Schuyt stapt over naar UvA

Dr. C.J.M. Schuyt (1943) is door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam benoemd tot hoogleraar sociologie. Hij zal zich toeleggen op de bestudering van contemporaine sociale vraagstukken. Nog maar een jaar geleden werd Schuyt benoemd tot hoogleraar aan de faculteit Algemene Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht. Zijn overgang naar de Universiteit van Amsterdam komt voort uit zijn wens weer sociologie te doceren. Van 1980 tot 1986 was Schuyt in Leiden ook hoogleraar in dat vak, maar in 1986 werd de studierichting in het kader van de SKG-operatie opgeheven.

Schuyt zal in Amsterdam het daar dominerende historisch-sociologische perspectief aanvullen met zijn benadering, die meer het accent legt op actuele maatschappelijke problemen. De nieuwe hoogleraar is in Amsterdam geen onbekende; samen met de Amsterdamse sociologen De Swaan en Goudsblom stichtte hij in 1985 het Postdoctoraal Instituut voor de Sociologie.

Kees Schuyt studeerde sociologie en rechten in Leiden en promoveerde in 1972 op het proefschrift "Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid'. Hij was van 1983 tot 1988 verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en was daar onder meer voorzitter van de commissie die het rapport over de Basisvorming publiceerde (1986).

Schuyt publiceerde vele artikelen en schreef veertien boeken. Zijn meest recente boek is Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat (1990), een bundeling van essays die alle het achterblijven van bepaalde groepen in de samenleving tot onderwerp hebben.