Simons overtuigd van mogelijkheid premie ziektepolis te verlagen

DEN HAAG, 10 JAN. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) blijft van mening dat de particuliere ziektekostenverzekeraars hun verzekerden een premieverlaging moeten aanbieden.

Het KLOZ, de overkoepelende organisatie van particuliere ziektekostenverzekeraars, liet gisteren opnieuw weten dat de meeste verzekeraars hun premies niet verlagen omdat zij worden geconfronteerd met sterk gestegen kosten in de gezondheidszorg over 1991.

Vanmiddag zou Simons een brief naar het KLOZ sturen waarin met cijfers zou worden aangetoond dat de maatschappijpremies wel degelijk omlaag kunnen, zoals dat begin dit jaar ook gebeurde met de ziekenfondspremies. Volgens Simons kunnen de premies omlaag doordat verzekeraars vanaf 1 januari de kosten van geneesmiddelen (4,4 miljard gulden, ofwel 15 procent van de zorgkosten) niet meer hoeven te vergoeden. Die kosten worden nu betaald uit het fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Vorig jaar was er volgens de verzekeraars een kostenstijging van ten minste 10 procent, voor dit jaar wordt een stijging van 5 procent verwacht. Hoewel de verzekeraars nu 15 procent minder kosten maken nu ze medicijnen niet meer vergoeden, zien de meeste verzekeraars voorlopig geen mogelijkheid de premie te verlagen. Als in februari bekend is wat de kosten van het laatste kwartaal van 1991 zijn, beslist het merendeel van de verzekeraars of zij hun premies alsnog zullen aanpassen. Enkele verzekeraars hebben hun premies per 1 januari wel verlaagd.

Het KLOZ meent dat zelfs bij een premieverlaging van bijvoorbeeld 10 procent een particulier verzekerd modaal gezin met twee kinderen er na verlaging van de maatschappijpremie alsnog ongeveer 1.000 gulden per jaar op achteruit gaat. Die inkomensachteruitgang wordt veroorzaakt door maatregelen waarop de verzekeraars geen greep hebben, zoals verhoging van de wettelijke bijdragen (MOOZ, WTZ-heffing) en de verhoging van de AWBZ-premies. Wettelijke bijdragen en AWBZ-premies worden door de overheid vastgesteld.

De ziekenhuizen zijn verontwaardigd over het verwijt van het KLOZ dat de ziekenhuizen voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de kostenstijging in 1991. Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is enkele jaren achtereen door de verzekeraars te weinig aan de ziekenhuizen betaald. Die achterstand is in 1991 ingehaald door een forse, incidentele tariefsverhoging, waarmee het KLOZ akkoord is gegaan. In de jaren daarvoor hebben de verzekeraars kunnen sparen, aldus de NVZ, omdat ze minder geld kwijt waren dan op basis van tevoren vastgestelde ziekenhuisbudgetten kon worden verwacht.