Scholen willen uitstel van verzelfstandiging

DEN HAAG, 10 JAN. Vijftien rectoren van scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag en omstreken hebben in een brief de Eerste en Tweede Kamer gevraagd de invoering van het zogeheten formatiebudgetsysteem in het voortgezet onderwijs met ten minste één jaar uit te stellen.

In het nieuwe systeem, waarmee de Tweede Kamer vorig jaar akkoord is gegaan, krijgen scholen meer vrijheid om naar eigen inzicht hun budget te besteden. De schoolleiders achten het echter onmogelijk om voor de wettelijk vastgelegde datum van 1 mei een eigen personeelsbeleid volgens de regels van het nieuwe systeem te ontwerpen, nu veel gegevens over de basisvorming nog ontbreken en het officiële informatiepakket over het formatiebudgetsysteem pas in december op de scholen arriveerde.

Belangrijkste probleem is het ontbreken van de bijgestelde "kerndoelen' (eisen waaraan leerlingen aan het einde van de basisvorming moeten voldoen), waardoor “op scholen geen zinvolle discussie gevoerd kan worden over nieuwe lessentabellen en de personele consequenties daarvan”. Omdat volgens het nieuwe systeem scholen een formatieplan moeten ontwerpen met prognoses voor een periode van vier jaar, kan “een onzuivere inschatting” de school op extreem hoge kosten jagen, “zelfs zodanig dat dit het faillissement kan betekenen”.

De rectoren zeggen niet te begrijpen waarom het nodig is in een paar maanden tijd een personeelsbeleid te ontwerpen waarvoor “met betrokkenen op geen enkele wijze behoorlijk overleg te plegen is”. De besturen van scholen zijn vaak nog slechter geïnformeerd dan de directie, de medezeggenschapsraad heeft geen ervaring met vergaderingen over personeelsbeleid en het zogeheten decentraal georganiseerd overleg met de vakbonden wordt dit jaar ook voor het eerst gevoerd.