Sai Baba (1)

Naar aanleiding van het artikel "De wereld heeft er nieuwe messias bij: Sai Baba' van Lolke van der Heide (NRC Handelsblad, 3 januari) moeten mij enige dingen van het hart. Ik citeer de eerste regels: “Zo moeten Jezus Christus, de profeet Mohammed en Bhagwan ook ooit zijn begonnen: bedenk een eigen geloof, leer wat kunstjes en ga de boer op als prediker en maar hopen, dat de mensen er in trappen.”

Natuurlijk heeft Van der Heide alle recht op over godsdienst een eigen mening erop na te houden. Wèl echter betwist ik het recht om zijn mening in dezen ten overstaan van een breed publiek op een dusdanig schaamteloze en beledigende wijze te ventileren als gedaan wordt in het onderhavige artikel, waarin Jezus Christus en de profeet Mohammed worden voorgesteld als charlatans en volksbedriegers. Zonder twijfel zullen velen, die hetzij in de christelijke godsdienst, hetzij in de islam de essentie van hun bestaan hebben gevonden, zich door de woorden waarmee het artikel aanvangt, uitermate gegriefd en beledigd voelen.

    • J.C.W. Plomp