"Plan-Simons haaks op hervorming van belasting'

DEN HAAG, 10 JAN. Het plan-Simons, dat de komende jaren moet leiden tot een voor iedereen verplichte verzekering tegen ziektekosten, staat haaks op de voorstellen tot belastingverlaging van de commissie-Stevens. De voorzitter van de commissie die in de zomer nieuwe voorstellen voor belastinghervorming aan het kabinet voorlegde, mr. W.F.C. Stevens, zei dat gisteren op een nieuwjaarsbijeenkomst in Amsterdam.

Op 1 januari ging de inkomensafhankelijke premie die elke Nederlander betaalt voor voorzieningen die worden vergoed uit het fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met 1,5 procent omhoog naar 7,3 procent van het inkomen over de eerste belastingschijf (tot ƒ 42.966). “Daarmee is de voorgestelde tariefverlaging van de commissie-Stevens nu al teruggenomen, nog voor die is gerealiseerd”, aldus Stevens.

De commissie-Stevens stelde in juli voor een aantal aftrekposten te schrappen in ruil voor een algemene tariefverlaging. Het kabinet, dat in april een definitief standpunt inneemt, streeft ernaar de voorstellen van de commissie-Stevens in 1994 in te voeren.

Stevens wees er op dat de tariefverlaging in de eerste schijf (naar 33,6 procent) door Simons al volledig ongedaan is gemaakt. Pas aan het eind van het debat in de Eerste Kamer, in november, was duidelijk dat de eerste schijf van het belastingtarief dit jaar door het plan-Simons 1,5 procent hoger zou worden en na volledige invoering zelfs 7 procent. “Het was toen te laat om de koers te wenden”, aldus Stevens.

Zelfs als de voorstellen van de commissie worden doorgevoerd, blijft verdere verlaging dringend noodzakelijk, aldus Stevens. “Een te hoog tarief draagt een ernstig risico in zich dat onze beste krachten en Nederlands kapitaal wegvloeien naar het buitenland.”