Nieuwe zaal Tweede Kamer theater

DEN HAAG, 10 JAN. Eind van deze maand wordt de nieuwe plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer opgeleverd. Het nieuwe complex wordt 28 april van dit jaar officieel in gebruik genomen. Feitelijk gebeurt dat al veel eerder. Vanaf 20 januari zullen alle vergaderingen uitgezonderd de plenaire in het nieuwe complex in de Haagse binnenstad, grenzend aan het Binnenhof, worden gehouden. Op de begane grond zijn zes vergaderzalen gebouwd met een publiekscapaciteit van 45 tot 80 personen. Op de tweede verdieping worden drie grote vergaderzalen ingericht voor zogenoemde uitgebreide commissievergaderingen, waarbij 125 toeschouwers aanwezig kunnen zijn.

De halfronde vergaderzaal op de eerste verdieping, die voor de plenaire vergaderingen is bestemd, wordt omgeven door tribunes waarop 60 journalisten en 230 andere belangstellenden kunnen plaatsnemen. Architect P. de Bruijn zegt bewust voor een theaterachtige opzet te hebben gekozen, “want in het parlement wordt een spel gespeeld, het is een schouwspel”.

De werkzaamheden, waarvan ook de renovatie en restauratie van de bestaande complexen deel uitmaken evenals de al voltooide sloop van het vroegere gebouw van de Hoge Raad, worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Rijksgebouwendienst. Directeur F. Evers daarvan zegt dat de kosten (204 miljoen, waarvan 116 miljoen voor de nieuwbouw) te vergelijken zijn met die van gevangenissen en ziekenhuizen, te weten zo'n 200.000 gulden per werkplek. Een ministerie kost zo'n 110.000 à 115.000 gulden per werkplek. Het verschil wordt verklaard door het grote aantal vergaderzalen en andere publieke ruimten in het complex van de Tweede Kamer. Van hoge kosten kan volgens aannemer G. Woudenberg zeker niet worden gesproken. Hij heeft uitgerekend dat de nieuwbouw per kilo ƒ 1,82 kost, dat is minder dan de prijs van een kilo suiker.