Nieuwe opzet Akzo positief onthaald

ARNHEM, 10 JAN. De wijzigingen in de topstructuur van het chemieconcern Akzo, zoals deze week aangekondigd door topman jhr.mr. A.A. Loudon, zijn door de vakbonden en de centrale ondernemingsraad positief onthaald. Loudons mededelingen over de verkoop van onrendabele bedrijfsonderdelen hebben echter onrust veroorzaakt, die zeker druk zullen leggen op de zojuist begonnen CAO-onderhandelingen.

Dat wordt duidelijk uit de reacties op Loudons opzienbarende nieuwjaarstoespraak. De bestuursvoorzitter deelde daarin onder meer mee dat Akzo de divisiestructuur loslaat en de centrale concernstaf in Arnhem gaat versterken. Ongeveer duizend arbeidsplaatsen zijn bij die operatie betrokken.

Volgens H. Noorman, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Akzo, werd binnen het bedrijf al geruime tijd op de structuurwijziging gewacht. “Het had wat mij betreft al eerder mogen gebeuren. Ik ben blij dat de kogel door de kerk is.”

Volgens Noorman is de herstructurering de meest logische "derde stap' na de campagne rond de "corporate identity' en de invoering van de business units. “Met een business unit-structuur moet je korte lijnen hebben. De divisiestructuur was onhoudbaar - ze heeft van Akzo een log lichaam gemaakt en de daadkracht van de onderneming uitermate negatief beïnvloed. In de nieuwe opzet zal er efficiënter gewerkt worden. Daar kun je donder op zeggen.”

De herstructurering van de top zorgt binnen de onderneming niet voor "onrust', beweert Noorman, hoewel onduidelijkheid bestaat over het effect ervan op de werkgelegenheid. Loudons mededeling dat er duizend arbeidsplaatsen bij betrokken zijn, wil in ieder geval niet zeggen dat ze duizend arbeidsplaatsen kost. De COR-voorzitter: “Er is wellicht onrust onder die duizend mensen, maar velen weten niet of ze daarbij horen. Onder de 18.000 Nederlandse medewerkers die buiten die groep vallen is zeker geen onrust.”

Die bewering wordt door de vertegenwoordigers van de Vereniging voor Hoger Personeel (VHP) en de Industriebond FNV bestreden. De tweede boodschap van Loudon, dat naast het plan tot herstructering van de top ook het voornemen bestaat om onrendabele concernonderdelen af te stoten, zorgt volgens hen namelijk wel degelijk voor "grote ongerustheid'.

Bestuurder R.C. van Baalen van de VHP vindt, net als COR-voorzitter Noorman, het verlaten van de divisiestructuur een in principe goede zaak. “Ik zet vraagtekens bij het tempo waarin Loudon de actie wil uitvoeren. Een jaar, da's wel erg kort. Maar het doel ervan onderschrijf ik. Ik zie er een poging in om de "corporate identitity' nu ook binnen het bedrijf van de grond te krijgen. We kunnen niet ontkennen dat binnen AKZO nog steeds vijf verschillende bedrijfsculturen bestaan. De divisies kunnen een te groot eigen leven leiden.”

AKZO-onderhandelaar B. Roodhuizen van de Industriebond FNV denkt er net zo over: “De divisies vormen een tussenlaag die alleen maar voor onduidelijkheid zorgt. Die bureaucratie eruit snijden, daar kunnen wij achter staan.”

Over de sociale gevolgen van de herstructurering bestaat bij beide vakbondsbestuurders nog zo weinig inzicht dat ze zo snel mogelijk met Akzo om tafel willen gaan zitten om duidelijkheid te krijgen.

Volgens Roodhuizen en Van Baalen zullen Akzo's plannen ook tijdens de lopende CAO-onderhandelingen hun schaduwen vooruit werpen. Vooral Loudons mededelingen dat voor 15 procent van de onrendabele activiteiten "verkoop' de enige oplossing is en dat 25 procent van de concernactiviteiten die 'niet rendabel genoeg zijn' ter discussie staan, zijn daar debet aan. Roodhuizen: “Da's samen 40 procent: dat is nogal wat. Het zorgt voor onzekerheid bij mensen in de zwakke bedrijfstakken. Tot op dit moment is voor oudere werknemers bij die bedrijven de VUT nog een redelijk perspectief. Maar AKZO stelt juist die bij de CAO-onderhandelingen ook weer ter discussie.”

Van Baalen: “We hebben onlangs nog ingestemd met reorganisaties bij Vezels en Polymeren, waar de zaken niet denderend gaan, mede omdat de divisiedirecteur toezegde dat het "nog éénmaal slikken' was. Nu blijkt dus dat er alsnog nieuwe maatregelen genomen kunnen worden. Binnenkort zal ook bekend worden wat AKZO met de research-activiteiten gaat doen. Er gaan al geruchten dat die voor een groot deel naar Duitsland gebracht gaan worden. Ik vrees voor de werkgelegenheid binnen Akzo.”