Kort geding in affaire strafinstituut voor meisjes

ALMELO, 10 JAN. Stichting De Goede Herder, die Huize Alexandra in Almelo exploiteert, heeft een kort geding aangespannen tegen zijn voormalig personeelslid P. Swaters. Het instituut voor meisjes die in aanraking zijn geweest met Justitie wil zo bereiken dat Swaters zijn aantijgingen aan het adres van de leiding staakt. Het geding dient op dinsdag 14 januari voor de rechtbank in Almelo.

Mr. W. Roelink, advocaat van De Goede Herder, heeft dit gisteren bekendgemaakt. “De heer Swaters mag best kritiek spuien, maar dan moet hij die wel kunnen onderbouwen. Het blijkt dat hij dat niet kan, dus moet hij zich onthouden van ernstige beschuldigingen”, stelt Roelink. Hij wijst op het besluit van de kantonrechter in Almelo om het arbeidscontract met Swaters in 1990 op verzoek van De Goede Herder te ontbinden. De Hengeloër was vijf jaar als groepsleider bij Huize Alexandra werkzaam.

Swaters vindt dat de leiding van Alexandra faalt. De psychische terreur die de directie uitoefent zou leiden tot gespannen situaties waarin geestelijke, lichamelijke en seksuele mishandeling voorkomen. Andere oud-medewerkers en ex-pupillen van Huize Alexandra kunnen hiervan volgens hem getuigen.

In een brief aan het ministerie van justitie heeft Swaters al eerder om een onderzoek naar de gang van zaken bij Huize Alexandra gevraagd. Het ministerie ziet op dit moment geen aanleiding tot een onderzoek over te gaan.

In het conflict dat is ontstaan tussen Huize Alexandra en de School Hollander Graven neemt Swaters het op voor het onderwijsinstituut. Huize Alexandra stuurt de pupillen niet meer naar deze school, omdat de buitenschoolse activiteiten niet zouden stroken met de geslotenheid waarin de meisjes in het instituut worden geplaatst. (ANP)