Greenpeace wil monsters van nog te dumpen slib

AMSTERDAM, 10 JAN. De milieu-organisatie Greenpeace heeft de politie van de regio Holland-Midden verzocht monsters te nemen van het baggerslib dat de komende maanden zal worden gestort in een zandwinput van het Braassemermeer.

Greenpeace betwijfelt of het slib aan de vereiste milieunormen voldoet. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft vergunningen afgegeven voor het storten van in totaal 364.000 kubieke meter slib. De bagger is afkomstig uit diverse wateren in Zuid-Holland die op diepte moeten worden gehouden. Een woordvoerder van het waterschap zegt geen problemen te hebben met het door Greenpeace verzochte onderzoek. Volgens hem voldoet het slib aan alle gestelde normen. Bewoners in de omgeving van het Braassemermeer, dat jaarlijks duizenden recreanten trekt, hebben zich eerder tegen het storten uitgesproken.