FNV eist 5 procent meer salaris bij PTT

ROTTERDAM, 10 JAN. De FNV-bond AbvaKabo eist in het overleg over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de 96.000 werknemers bij de PTT een loonsverhoging van 5 procent.

De bond, met 28.600 leden de grootste vakbond bij de PTT, wijst inlevering van geld of vrije dagen als "stimulans' om het ziekteverzuim terug te dringen “zonder meer van de hand”. Verder streeft de AbvaKabo naar verbetering van de jeugdsalarissen en een hogere toelage voor werk op zaterdag (van 40 naar 50 procent).

De bond bepleit daarnaast handhaving van de bestaande Vut-regeling, die inhoudt dat PTT'ers met 61 jaar of na 40 dienstjaren vervroegd met pensioen kunnen. Ook wil de AbvaKabo dat afspraken worden gemaakt over verdergaande arbeidstijdverkorting. Daarbij streeft de bond ernaar op termijn een gemiddelde werkweek van 36 uur (nu 38 uur) te bereiken.

Ten slotte wil AbvaKabo dat er bij de PTT een winstdelingsregeling komt. Die zou moeten voorzien in een uitkering in contanten, gerelateerd aan de concernwinst. De bond wil niet dat daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de resultaten van de verschillende concernonderdelen, zoals Post en Telecom.

Het eisenpakket wordt de komende maand aan de leden voorgelegd. Zij kunnen er nog veranderingen in aanbrengen. De PTT-CAO, de grootste bedrijfs-CAO in Nederland, loopt op 1 april af. In maart beginnen de onderhandelingen met de directie.