Dollar maakt valutamarkt zenuwachtig

AMSTERDAM, 10 JAN. Op de Europese valutamarkten heerste vanmorgen een nerveuze stemming na de forse koerswinst van de Amerikaanse dollar gisteren. De koers van de Amerikaanse dollar daalde vanmorgen licht, na de spectaculaire winst van zes cent gisteren. De Amerikaanse munt werd omstreeks het middaguur in Amsterdam tegen een koers van iets meer dan 1,75 gulden verhandeld.

De koersrally begon gisteravond in New York na berichten in de Japanse pers dat de zeven belangrijkste industriële landen (de "G-7') later deze maand zullen besluiten de koers van de Amerikaanse munt op te stuwen. De concurrentiekracht van de exportgerichte Europese economiën, waaronder de Nederlandse, is danig aangetast door de lage dollar.

Naast de geruchten over de G-7 werd de dollar gestimuleerd door het bericht dat de Nederlandsche Bank de rente op speciale beleningen met 0,1 procent heeft verlaagd. Internationale valutahandelaren intepreteerden dat als een voorteken dat de Duitse Bundesbank binnenkort de rentetarieven zal verlagen. De koersrally die volgde had grotendeels een technisch karakter: handelaren die short zaten (dollars verkocht speculerend op een verdere koersdaling) gingen massaal over tot dekkingsaankopen om het verlies te beperken.

Drs. F. Burink van de economische afdeling van ABN Amro meent dat sprake is van een korte opleving van de dollarkoers. Burink meent dat de dollar in de loop van dit jaar zal stijgen, maar gezien de nog slechte economische cijfers uit de VS acht hij een tijdelijk terugval niet uitgesloten.