Directeur van SHS zes dagen langer vast

DEN HAAG, 10 JAN. De inbewaringstelling van de directeur van de Stichting Haags Sociaal-cultureel werk (SHS), drs J.J.H. R., is met zes dagen verlengd. R. werd maandag aangehouden op verdenking van een subsidiefraude van ten minste 350.000 gulden. Hij zou gemeenschapsgelden hebben aangewend voor de bekostiging van uitgebreide buitenlandse reizen.

De welzijnsdirecteur werd gisteren viereneenhalf uur verhoord door de rechter-commissaris van de Haagse rechtbank, waarna deze besloot het voorarrest in het belang van het onderzoek te verlengen. Volgens de raadsman van R., mr G. Spong, is R. de laatste dagen ook door de politie “urenlang” en “zeer uitvoerig, zeer gedetailleerd” verhoord. Spong bepleitte gisteren vergeefs een onmiddellijke invrijheidsstelling van R.

De Haagse wethouder A. van Kampen, verantwoordelijk voor het sociaal-cultureel werk, meldde gisteravond aan de Haagse gemeenteraad dat het rechercheonderzoek ook betrekking heeft op de rol die wethouders en topambtenaren van de gemeente mogelijk bij de subsidiefraude hebben gespeeld. De wethouder zei op vragen uit de raad geen nadere details over het politieonderzoek te kunnen melden.

Wel nam ze haar collega-wethouder D. Ramlal in bescherming. Bij de Haagse recherche bestaan sterke aanwijzingen dat R. zijn fraude langjarig heeft kunnen volhouden door goede contacten met enige Haagse bestuurders, en in verhoren is door betrokkenen ook enige malen de naam van Ramlal genoemd. De wethouder ontkende eerder deze week iedere betrokkenheid bij fraude, hetgeen hij gisteren in een verklaring tegenover de raad nog eens herhaalde. De “insinuaties of beschuldigingen” aan zijn adres “missen iedere grond”, aldus de wethouder. Eerder deze week werd in het Haagse college van B en W besproken of Ramlal juridische stappen moest ondernemen tegen een publikatie in deze krant. Daarvan heeft de wethouder afgezien.