CSM verhoogt dividenduitkering

Het voedingsmiddelen- en biochemiebedrijf CSM stelt over het eind september geëindigde boekjaar 1990/1991 een dividend van 2,25 gulden per aandeel voor.

Over het voorgaande jaar bedroeg de uitkering 2,05 gulden. Door deze dividendverhoging steeg het uitkeringspercentage van 34,5 tot 34,7, zo heeft CSM bekendgemaakt. In het afgelopen jaar zag CSM zijn winst stijgen van bijna 103 miljoen tot ruim 115 miljoen gulden.

Evenals vorig jaar kunnen aandeel- en certificaathouders kiezen tussen een uitkering in contanten en een uitkering in de vorm van een stockdividend ten laste van de belastingvrije agioreserve of van de overige reserves. Details over het stockdividend worden 21 februari nabeurs bekendgemaakt.

De gang van zaken binnen de divisies is volgens de directie van CSM bevredigend. De suikerbietencampagne eindigde na een voorspoedig verloop op 19 december.