Credit card

Het artikel "Doelmatig betalen kracht credit card-organisatie' (NRC Handelsblad, 2 januari) doet mij de vraag stellen: hoeveel kost een credit cardbetaling? Begin jaren zeventig, tijdens de oliecrisis, toonde het gebruik van de credit card publiekelijk het aspect van de kostenkant.

Door de geldschaarste respectievelijk door de verhoging van de kosten verbonden aan het lenen van geld ontstonden in Groot-Brittannië aan de pomp bij de levering van benzine twee prijzen, één voor betaling contant (of per bankcheque) en één voor betaling met credit card (immers de leverancier ontving zijn geld zoveel weken later), een verschil uitmakende van 15-25 procent interest op jaarbasis. De credit card won desondanks, de dubbele prijzing verdween, dat wil zeggen de kosten van het krediet zijn weer over de gehele afzet uitgesmeerd. Contant betalen levert geen voordeel meer, dus een ieder maakt gebruik van de (dure) credit cardbetalingswijze.

We mogen blij zijn, dat het gebruik van de credit card in Nederland onderontwikkeld is. Anti-credit card? Ja, tenzij de credit cardhouder zelf (en niet anderen) voor de kosten (interest, bankrisico's, administratie en verwerking en dergelijke) van het genomen krediet instaat.