ARNOLD VASTENHOUW; Ingetogen en integer

Arnold Vastenhouw heeft het bestuur van de Amsterdamse effectenbeurs een zorg ontnomen. Met de benoeming van de 45-jarige Amsterdammer is een eind gekomen aan de moeizame speurtocht naar de opvolger van de eind vorig jaar vertrokken commissaris voor de notering Piet van Outersterp.

Op 1 maart 1992 zal Vastenhouw de taken van toezichthouder op de beurshandel in Amsterdam overnemen van Rob Zieck die deze functie tijdelijk vervulde. Vastenhouw, die straks besluiten moet nemen over het schrappen van noteringen en het uit de handel nemen van fondsen, blijft tot zijn indiensttreding zijn huidige functie uitoefenen. Hij is momenteel lid van de hoofddirectie bij het aan de beurs genoteerde Amsterdam Options Traders (AOT).

In beurskringen is enthousiast gereageerd op de benoeming van Vastenhouw. Handelaren prijzen zijn ruime ervaring in de effectenwereld. “Deze man heeft zijn sporen verdiend en kent ongelooflijk veel mensen op de beurs. Dat is essentieel voor zijn toekomstige baan”, aldus een handelaar.

Vastenhouw, die toen hij zestien jaar was al op de Amsterdamse beursvloer startte als hoekman bij Stücker en Vié, wordt gekenschetst als een integer en ingetogen mens die degelijk - zonder de uitbundigheid waarmee Van Outersterp te werk placht te gaan - zijn taak zal vervullen.

De nieuwe commissaris heeft al een lange carrière in de effectenwereld achter zich. Hij is vanaf 1963 op de beursvloer werkzaam, als bankier/arbitragant en als hoekman. Na zijn tijd bij Stucker en Vié werkte Vastenhouw bij Theodoor Gilissen. In 1968 stapte hij over naar Pierson, Heldring & Pierson waar hij veertien jaar lang in het effectenbedrijf actief was en vooral veel contact onderhield met buitenlandse handelaren. In 1986 werd hij benoemd tot directeur van het uit Pierson voortgekomen Amsterdam Options Traders (AOT). Mede onder zijn leiding ontwikkelde het bedrijf zich in een paar jaar tot een volwaardig hoekmansbedrijf.