Werkgevers in haven willen vredesregeling

ROTTERDAM, 9 JAN. De werkgevers in de Rotterdamse haven willen een “vredesregeling” met de vervoersbonden. Ze stellen een aantal procedures voor die acties moeten voorkomen, zogenoemde vredesbepalingen.Minister Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat) wil nog geen geld toezeggen voor grote infrastructurele werken in de haven. Dit bleek gisteravond op het jaardiner van de Havenwerkgeversvereniging SVZ.

B. Bosselaar, voorzitter van de werkgeversvereniging, zei in zijn jaarrede dat de Vervoersbond FNV het afgelopen jaar te snel is overgegaan tot stakingen. Hij verwees daarbij naar de stakingen voor één CAO voor de non-bulksector (stukgoed en containers), de sjor- en stukgoed-CAO en de acties in verband met de plannen van het kabinet met de ziektewet en de WAO. Twee keer zijn de werkgevers naar de rechter gestapt en zijn de stakingsacties opgeschort.

Bosselaar verweet de Vervoersbond FNV een starre en traditionele opstelling.Hij pleitte voor afspraken met de vervoersbonden over procedures om stakingen te voorkomen. “Vredesbepalingen waarin afkoelingsperiodes voor komen en ruimte wordt gelaten voor consultatie en eventueel arbritage.”

Eind 1992 wil de werkgeversvoorzitter bovendien opnieuw bekijken of het beleid van geen gedwongen ontslagen in haven kan worden voortgezet tot 1995. Dit is een onderdeel van het Masterplan waarin onder andere met de bonden is afgesproken dat tot eind 1992 geen gedwongen ontslagen in de haven zullen vallen. En de werkgevers zijn tegen een centrale raam-CAO zoals de vervoersbonden dat willen. “Dat zouden wij als een knellend keurslijf beschouwen,” zei Bosselaar.

“Vrede moet je verdienen en bereik je niet als je gaat schieten,” zegt J. Verroen van de Vervoersbond FNV in een reactie op de uitlatingen van de Rotterdamse werkgevers. De Vervoersbond vertegenwoordigt 7.000 van de 8.000 mensen die in de haven werkzaam zijn en onder de CAO vallen.

Verroen vindt de “vredesplicht” die de werkgevers voorstellen niet gepast. “Wat heeft het voor zin om afspraken te maken in een omgeving waar afspraken niet nagekomen worden,” aldus Verroen. Sommige acties, zoals de staking voor de sjor-CAO, worden volgens de vakbondsbestuurder veroorzaakt doordat de werkgevers zich niet houden aan eerder gemaakte afspraken. “Deze opmerkingen van de werkgevers leiden alleen maar tot onrust in de haven,” meent Verroen.

Minister Maij-Weggen wilde gisteren de Rotterdamse haven nog geen toezegging doen over een bijdrage van het Rijk aan de investeringen in verband met het Havenplan 2010. De gemeente Rotterdam wil de komende 20 jaar 7 miljard gulden van het Rijk.