"Wel subsidie voor migrantencomité'

ROTTERDAM, 9 JAN. De Beroepscommissie van de gemeente Rotterdam vindt het besluit van B en W om de subsidie van 200.000 gulden aan het Aktiekomitee Pro Gastarbeiders (AKPG) te beëindigen ongegrond. In het advies aan de gemeenteraad stelt de Beroepscommissie wel dat het AKPG, die al 22 jaar opkomt voor de belangen van migranten in Rotterdam, bepaalde taken zal moeten afstoten aan andere instanties.

Dit heeft commissievoorzitter mr. S.E. Korthuis gisteren bekendgemaakt na afloop van de behandeling van het beroep van het AKPG tegen stopzetting van de subsidie. De gemeenteraad moet binnen enkele maanden een beslissing nemen over het al dan niet voortzetten van de subsidie.

B en W besloten in oktober de subsidie, die al bijna twintig jaar wordt uitgekeerd, te beëindigen omdat het werk van het AKPG niet meer zou passen in het plaatselijke minderhedenbeleid. Volgens het college was de “exclusieve rol” die het AKPG voor migranten speelde voorbij omdat “inmiddels talrijke organisaties van migranten mondig genoeg zijn om voor hun eigen belangen op te komen”. Ook bestond er onduidelijkheid over de financiële huishouding van het comité, aldus B en W.

Volgens de oprichtster van het AKPG, N.W. Soetens, werd het stopzetten van de subsidie bij de gemeente aanbevolen door drie eigen bestuursleden, de oud-gemeenteraadsleden P. van Agteren, J. in 't Veld en W. Baggerman. “Wij zijn veel te lastig voor de gemeente”, aldus Soetens. “Deze mensen vonden dat wij een idealistische afwijking hadden en zij maakten plannen om het AKPG te liquideren.”

Volgens oud-bestuurslid Van Agteren probeerden de voormalige gemeenteraadsleden het AKPG juist “te redden”. “De gemeente wilde dat het comité met een duidelijk plan kwam. Er zijn inmiddels zoveel instanties die zich met specifieke problemen van migranten bezighouden. Wij vonden dat het AKPG een keuze moest maken en bepaalde taken moest afstoten. Om subsidie te kunnen krijgen moet je eerst met een goed plan komen. Dat was er niet”, aldus Van Agteren, die zegt de gang van zaken te betreuren. “Wij dragen het AKPG een warm hart toe. Het comité heeft een unieke staat van dienst en bereikt groepen mensen die andere instanties nooit zullen bereiken.”

Wekelijks vragen zo'n duizend migranten bij het AKPG informatie over uiteenlopende onderwerpen als jongerenwerk, basiseducatie of huisvesting. Verder stelt het actiecomité misstanden ten opzichte van migranten aan de kaak bij verscheidene gemeentelijke instellingen.