VVD: ambtenaar Amsterdam raadplegen over zondagarbeid

AMSTERDAM, 9 JAN. Bij wijze van experiment wil de VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad in de loop van dit jaar een referendum houden onder het gemeentepersoneel over werken in de avonduren en op zondag. Volgens een motie, die VVD-raadslid F. Houterman gisteren bij de raadscommissie personeelszaken indiende, moet de gemeente in de toekomst de ambtenaren door middel van referenda raadplegen over wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Het zou gaan om een "consultatief referendum', dat als uitgangspunt moet dienen voor onderhandelingen tussen de bonden en de gemeente. Houterman: “Het is ook voor de bonden de moeite waard de mening van de niet-leden te kennen. De AbvaKabo denkt bijvoorbeeld op historische gronden dat ambtenaren tegen flexibele werktijden zijn, maar in Leiden bleken die bezwaren bij de discussie over het openhouden van de bibliotheken op zondag veel minder groot dan verwacht”. De VVD is een voorstander van het openhouden van de bibliotheken op zondag en wil één keer per week een "museumavond' instellen.

De ambtenarenbond AbvaKabo, die zich tegen wijzigingen in de werktijden verzet, is "mordicus' tegen het voorstel van de liberale fractie. AbvaKabo-bestuurder N. Keppel vindt een referendum "een typisch werkgeversinstrument', dat de onderhandelingspositie van de bonden zal verzwakken. Keppel: “De VVD stuurt erop aan de toeslagen voor het werken buiten reguliere tijden te laten verdwijnen. Als dat aan de vraagstelling van een referendum wordt toegevoegd, worden veel voorstanders vermoed ik al snel tegenstanders”. Volgens Houterman willen veel ambtenaren ook zonder toeslag op zondag werken.