VN breiden operatie voor Cambodja uit

NEW YORK, 9 JAN. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren besloten de vredesoperatie in Cambodja uit te breiden met het opruimen van de duizenden mijnen die in het hele land verspreid liggen. Het besluit volgt op een verzoek van de secretaris-generaal van de VN, Boutros Ghali, voor het toevoegen van 1.090 militairen en burgers aan de UNAMIC, de voorloper van het vredeskorps van de VN in Cambodja.

De Veiligheidsraad stemde in met het verzoek van Boutros Ghali. De UNAMIC-troepen, die vanaf oktober vorig jaar in Cambodja zijn, bestaan nu uit 268 man, voornamelijk militairen en burgers uit Australië en Nieuw Zeeland. In de komende maanden moeten nog eens enige duizenden militairen en burgers in Cambodja aankomen voor de werkelijke vredestroepen, die opereren onder de naam UNTAC.

De VN-troepen moeten toezien op het staakt-het-vuren en de ontwapening van de vier strijdende partijen. Ook zullen de troepen de vrije verkiezingen, die voor 1993 op het programma staan, begeleiden.

De Cambodjaanse Hoge Nationale Raad, een interim-regering geleid door prins Norodom Sihanouk en waarin de vier partijen zitting hebben, riep vorige week de VN op haast te maken met het sturen van troepen en met het opruimen van mijnen, die dagelijks slachtoffers maken.

Niet bekend