Vaticaan

De krant van het Vaticaan, de Osservatore Romano, eist afschaffing van Parijs-Kaapstad.

De rally is volgens de krant niet alleen een tragedie, maar ook een belediging. Het echte klassement van de wedstrijd is volgens de Osservatore: 30 doden in veertien rally's sinds 1979. De Osservatore vindt de rally niets anders dan een schaamteloos pralen met de techniek. De sport is het eerste slachtoffer. Uit respect voor de slachtoffers en de waardigheid van de landen die Parijs-Kaapstad doorkruist, moet de rally volgens de Osservatore worden afgeschaft.