Surinaamse schrijfster staakt raadswerk voor Groen Links

DEN HAAG, 9 JAN. De schrijfster A. Roemer heeft haar werkzaamheden als gemeenteraadslid voor Groen Links in Den Haag voorlopig gestaakt. Volgens Roemer heeft de rest van de fractie geen vertrouwen meer in haar. De fractie wil geen commentaar geven.

Roemer zei vanochtend dat haar een te solistisch optreden wordt verweten. Zij zou te vaak landelijk in het nieuws zijn en te veel schrijven en lezingen geven. Ook zou zij “te veel ruimte voor migrantenkwesties vragen”. Aan het raadslidmaatschap zou zij zich te weinig gelegen laten liggen. Roemer zegt geen politieke carrière te ambiëren maar er is volgens haar “kennelijk wel sprake van een machtsconflict”. Zondag beslist het plaatselijke bestuur van Groen-Links of een ledenvergadering bijeen moet worden geroepen.

Roemer, sinds 1990 in de raad, is een van de weinige politici in Nederland van Surinaamse afkomst. Veel van haar romans, toneelstukken en gedichten gaan over relaties tussen migranten en autochtonen in Nederland. In september ging haar toneelstuk “Dichter bij mij schreeuw ik” in première, dat gaat over een driehoeksverhouding tussen een Nederlandse man en een Antilliaanse en een Surinaamse vrouw.