Reorganisatie top Akzo moet bedrijf effectiever maken

ROTTERDAM, 9 JAN. Het chemieconcern Akzo wijzigt zijn top ingrijpend. Het laat de divisiestructuur los, verwijdert de daarmee samenhangende bestuurslaag, en versterkt de centrale concernstaf in Arnhem. De reorganisatie zal ongeveer duizend hogere functionarissen raken. Ontslagen zijn niet uitgesloten.

Dat heeft Akzo-voorzitter jhr. mr. A.A. Loudon gisteren bekendgemaakt in een Nieuwjaarsrede voor kaderpersoneel. Hij meent dat de organisatiewijziging het concern doelmatiger en effectiever zal maken.

Op de Amsterdamse effectenbeurs steeg de koers van Akzo vanmiddag met 3,30 gulden tot 132 gulden, een koerswinst van ruim 2,5 procent.

Akzo boekte in 1990 omzet- en winstdalingen van respectievelijk 8 en 31 procent, tot 17,2 miljard en 663 miljoen gulden.

Akzo (67.500 personeelsleden, van wie een derde in Nederland) voert al geruime tijd herstructureringen door. Het afgelopen jaar verkocht het concern de zwaar verliesgevende Spaanse vezelfabriek La Seda de Barcelona en kondigde verdere personeelsreducties aan binnen zwakke bedrijfssectoren. De rentabiliteit van Akzo is volgens topman Loudon onvoldoende. Tachtig procent van het bedrijfsresultaat wordt gerealiseerd op 45 procent van de omzet. Het rendement op 15 procent van de concernomzet ligt structureel onder het gewenste niveau van 20 procent. Loudon wil van de desbetreffende bedrijfsonderdelen, die hij niet expliciet noemde, af.

Als gevolg van de nieuwe topstructuur zullen de ruim veertig "business units', zelfstandig opererende bedrijfseenheden die in de laatste jaren vorm hebben gekregen, straks niet meer aan divisiedirecties rapporteren. Hun berichtgeving gaat rechtstreeks naar de raad van bestuur, die daardoor sneller kan reageren.

Tegelijk brengt Akzo het aantal divisies van vijf terug naar vier door de twee kleinste samen te voegen. Eind dit jaar moeten de divisie Zout- en Basischemie en de Chemiedivisie, onder aanvoering van Chemie-voorzitter ir. F.A.G. baron Collot d'Escury, de Chemie-groep gaan vormen. Ook de andere drie divisies (Vezels en Polymeren, Coatings, Pharma) veranderen in "groepen'.

De beëindiging van de divisiestructuur maakt volgens Akzo versterking van de raad van bestuur noodzakelijk.

Pag 10:

Bonden tegen ontslagen

De raad van bestuur van Akzo bestaat op dit moment naast Loudon uit mr. C. van Lede en ir. M.D. Westermann, en zal straks zes leden tellen. Dit aantal wordt bereikt door toetreding van de vier groepspresidenten en de pensionering van Westermann (1994).

De vier groepspresidenten, ieder begeleid door maximaal twee groepsdirecteuren, zijn onder meer verantwoordelijk voor de onder hen ressorterende business units. Ze zullen kantoor houden in Arnhem, waar ook de meest essentiële stafafdelingen worden ondergebracht. Akzo streeft ernaar de nieuwe topstructuur uiterlijk per 1 mei 1993 te effectueren, op welke datum ook het bestuur wordt uitgebreid. Voor die datum dienen ook onderzoeken te zijn afgerond welke staffunctionarissen dienen te verhuizen vanuit de divisiekantoren in Wuppertal, Hengelo, Amersfoort, Hoofddorp en Oss naar Arnhem.

Gedwongen ontslagen als gevolg van de reorganisatie zijn uit den boze, zo hebben de Industrie- en voedingsbond van het CNV als de VHP-Akzo (hoger personeel) laten weten. VHP-bestuurder R. van Baalen verwacht nog nadere uitleg van Akzo. “Erg duidelijk is het me allemaal niet. Er zouden duizend banen in het geding zijn. Als dat alleen uit efficiency-overwegingen is, dan zijn gedwongen ontslagen niet aanvaardbaar”, aldus Van Baalen.

De bonden werden gisteren van de Akzo-plannen op de hoogte gesteld na afloop van de eerste ronde van het overleg over een nieuwe CAO bij het concern. In dat overleg is onder meer gesproken over Akzo's voornemen op termijn een eind te maken aan de VUT-regeling. Naar verwachting zullen de bekendmakingen van Loudon weining invloed hebben op- het verloop van het CAO-overleg.